Agenda gebruiken voor taken? Er is een betere methode

Ken je deze gedachte? ‘en nu ga ik echt iets af maken’, en je plant daadkrachtig een uur in je agenda om de taak af te maken. Maar de volgende dag constateer  je dan dat er toch weinig van is gekomen. Er is iets tussendoor gekomen, of de taak was toch veel meer werk dan je had gedacht. Resultaat: je hebt het werk niet af, en je voelt je schuldig.


Agenda gebruiken voor taken is niet optimaal
Alleen bepalen wanneer je iets gaat doen is niet genoeg (vb: Werken aan project X van 9 tot 10). Het gaat erom dat je van tevoren nadenkt over wat je gaat doen. Als je de taak heel concreet maakt, dan is de kans dat het gedaan krijgt veel groter.
Een abstract iets als ‘tijd’ kan je niet managen
Hoe komt toch dat we denken dat als we iets in onze agenda zetten het dan gedaan zou worden?
Het is een aanpak die gebaseerd is op het idee dat je tijd te managen zou zijn. En dat is een illusie. Tijd is een gegeven, het is niet te managen. Generaties zijn inmiddels gefrustreerd door deze oude stijl time management. Deze schrijft voor dat als je je maar houdt aan een strak geplande agenda, je alles afkrijgt. Dat is niet realistisch, want het leven bestaat nu eenmaal uit willekeurige inputs die op onverwachte momenten op je af komen.

Concrete zaken kan je wel managen
Een beter idee is om te kijken wat je wel kan managen. Zo kan je bijvoorbeeld een voorraad managen. Voorwaarde is wel dat je een lijst hebt van wat er op voorraad is, waarop de artikelen precies omschreven zijn.
Hoe je een abstracte taak concreet maakt
De kunst is dan om je taken zo concreet mogelijk te maken De formule daarvoor is even simpel als diepgaand:
1. Eerst bepaal je wat je wil bereiken, en je probeert je dat zo concreet en levendig mogelijk voor te stellen. Zeg je taak is: een etentje organiseren. Je stelt je voor hoe iedereen het geweldig naar zijn zin gehad heeft, hoe je na afloop complimenten krijgt voor de organisatie en de keuze voor het restaurant.
2. Vervolgens bedenk je wat de volgende fysieke actie is die je moet ondernemen. In ons voorbeeld zou dat kunnen zijn: je belt een vriend die laatst heel erg enthousiast was over een Italiaans restaurant, en vraagt hem de naam en het telefoon nummer. De taak is dan: Bel Jan, en vraag hem de naam en het telefoonnummer van het Italiaanse restaurant.
Als je steeds deze 2 stappen neemt als je een taak definieert, dan leg je een concrete voorraadlijst aan. Deze manier van taken concretiseren werkt altijd en voor alle soorten taken, met name ingewikkelde.Als je dan tijd in je agenda reserveert om iets doen, zal je veel sneller in de flow komen van die activiteit.

Download gratis deze whitepaper