Hoe je ruimte maakt om nee te zeggen

Met sommige mensen ben ik het vaak oneens.

Ik denk dan: “Waarom doe je nou zo moeilijk? Alles zou toch makkelijker gaan als we het eens zijn.”

Geen conflict, geen gedoe.

Iemand anders in mijn omgeving zegt altijd “ja”, of “is goed”.

Toch doet hij iets anders.

Ik herken beide stijlen. Al neig ik zelf meer naar het laatste patroon.

En daarom zie ik het ook zo duidelijk bij anderen.

Sinds ik me daar van bewust ben, ben ik meningsverschillen weer meer gaan waarderen.

We leren in onze opvoeding dat je je moet conformeren. En daardoor onderdrukken we het stemmetje dat het er niet mee eens is.

Misschien heeft dat stemmetje gelijk, of niet. Maar als je het niet onderzoekt, dan gaat belangrijke informatie verloren.

Hoe onderzoek je dat “nee” stemmetje?

Versimpeld doe ik dat in teams als volgt:

  1. Heeft iemand een bezwaar?
  2. Wat is dan de schade, of hoe is het een stap achteruit? Wat zou er gebeuren als we er wel mee door zouden gaan?
  3. Is dat ook gebaseerd op feitelijke informatie?

De informatie die je krijgt door op deze manier ruimte te geven aan bezwaren is van grote waarde.

Waar het om gaat is of iets veilig genoeg is om te proberen. Als je deze stemmen structureel negeert wordt de sfeer in een team op den duur onveilig. Dat betekent dat steeds op een subtiele manier grenzen worden overschreden.

Het overschrijden van grenzen leidt op den duur tot uitholling van binnenuit met als gevolg dat grenzen naar buiten toe niet meer te handhaven zijn.

Dat gaat op voor personen, voor teams en voor landen en zelfs werelddelen.

Dus mocht je problemen hebben met grenzen handhaven, dit is een van de oorzaken.

De volgende keer als ik te snel “ja” wil zeggen, ga ik dus eerst mijn “nee” onderzoeken, om vervolgens echt “ja” te kunnen zeggen.

3 -2-1

3 doordenkers van mij

“Wat er gebeurt in je buitenwereld is vaak een reflectie van je binnenwereld.”

“Conformeren leidt tot onderdrukking van je nee.”

“Als je steeds over je grenzen heen laat gaan, hol je jezelf van binnen uit.”

2 quotes van anderen

“Een bezwaar is geen afwijzing, het is simpelweg een verzoek voor meer informatie.”

Bo Bennet

“Wat is jouw “ja” waard als je geen “nee” kunt zeggen?”

365 dagen succesvol

1 vraag aan jou?

“Welke situatie zou erbij gebaat zijn als je eens echt nee zou zeggen?”

Mijn aanbod

In mijn team trajecten op basis van Holacracy – Getting Teams Done – neemt het omgaan met bezwaren een centrale rol.

Wil je daar meer over weten, laat dan een reactie achter.

Download gratis deze whitepaper