Productiviteit verbeteren door slim gebruik van macht

In mijn eerste baan had ik een manager die het nooit druk leek te hebben. Terwijl ik mezelf aan het begin van de dag afvroeg hoe ik in s’hemelsnaam vandaag alles af zou gaan krijgen zat zij glimlachend achter haar bureau en leek alle tijd van de wereld te hebben. Het was ook niet zo dat ze meer uren maakte dan ik. Ze kwam soms zelfs later binnen dan ik en ging altijd voor zessen naar huis.
Terwijl ik aan het stressen was voor een deadline vroeg ik me dan af: Hoe kan het dat zij alle tijd lijkt te hebben?
Laatst las ik een artikel dat dit raadsel voor mij ten dele verklaart. Het antwoord luidt: macht!
Onderzoekers van de University of Berkeley concludeerden dat macht van invloed is op de manier waarop je tijd beleeft.

Macht voelt als meer tijd

De onderzoekers in het bovenstaande onderzoek hebben een experiment gedaan waarin de respondenten de rol van ‘baas’ en ‘werknemer’ toegewezen kregen. Ze moesten onder tijdsdruk samen een probleem oplossen.
De baas mocht bepalen welke taken de werknemer moest doen, en mocht bepalen hoe ze de beloning zouden gaan verdelen.
De uitkomsten waren eenduidig. De bazen hadden altijd het gevoel meer tijd te hebben dan de werknemers. En als een medewerker niet een continue gevoel van tijdsdruk heeft, is deze minder gestresst, en op de lange termijn productiever.

Productiviteit verbeteren door macht

De manier waarop macht in een organisatie verdeeld is moet productiviteit verbeteren, niet in de weg zitten. Het radicaal verdelen van bevoegdheid zoals Holacracy dat doet, is dus een praktische manier om mensen productiever te maken.
Je team is ermee gediend als iedereen het zelfde uitgangspunt heeft als het gaat om tijdsbeleving. Dus manager, wil je een productiever team, distribueer dan zoveel mogelijk bevoegdheden.
Wat had ik dat 20 jaar geleden graag tegen mijn manager kunnen zeggen!

Download gratis deze whitepaper